Video observatie in de klas of groep

Ontwikkeling zichtbaar maken

Bij Bloei is uitbreiding van video home training mogelijk door een video observatie op school of op de peutergroep of kinderopvang, waardoor zichtbaar wordt wat je kind vraagt van de leerkracht of pedagogisch medewerker.

Door videobeelden samen te bespreken met de andere opvoeders die nauw zijn betrokken bij je kind, ontstaat er een goede, sensitieve afstemming en samenwerking.

Video observatie kan ook worden ingezet om helder te krijgen wat de onderwijsbehoefte is van een leerling in de groep. Hierdoor krijgen leerkrachten samen met de ouders beter zicht op de ontwikkeling van een kind en wordt duidelijk wat helpt in het contact.

Hoe gaat een observatie in zijn werk?

De video observatie vindt plaats tijdens een aantal momenten:

 • Instructie en informatieverwerking
 • Zelfstandig werken aan een taak
 • Samenwerken met andere kinderen
 • Vrije momenten op het plein of gymlokaal
 • Interactie met de leerkracht/ pedagogisch medewerker

Er worden korte fragmenten geselecteerd en geanalyseerd. Tijdens het nagesprek worden alle betrokkenen uitgenodigd om naar de videobeelden te kijken; ouders, leerkrachten en intern begeleider of coördinator passend onderwijs.

Bij het kijken naar de fragmenten staat de vraag centraal: ‘Wat heeft het kind nodig?’ Zichtbaar wordt wat al goed gaat en wat nog aandacht vraagt. Er worden vervolgens gezamenlijk concrete handvaten gegeven en afspraken gemaakt die helpend zijn voor zowel leerkracht, pedagogisch medewerker als voor het kind.

Een aantal voorbeelden:

 • Steunplan emotie regulatie
 • Voorwaarden scheppen in basisveiligheid
 • Rekening houden met informatieverwerking en tempo
 • Het samenstellen van een pleinplan of taak aanpak.
 • Afspraken over klasmanagement
 • Het bieden van Samentijd in de klas
 • Een aanvullend diagnostisch onderzoek kan ook onderdeel van een advies zijn.

Het uitgangspunt bij video observatie is altijd om het kind in zijn ontwikkeling te stimuleren.

Wat zeggen anderen over Bloei?

Video observatie in de klas

Lees wat anderen te zeggen hebben over de hulpverlening van Bloei.

Afgelopen jaar heeft Mirjam mijn gezin weer laten bloeien. Wij liepen thuis en op school vast door ASS-problematiek. Mirjam heeft ons kennis laten maken met de Geef je me de 5 methode en de leerkracht geholpen door video observatie in de klas. En wat hebben wij vooruitgang geboekt. Door het enthousiasme, professionaliteit, geduld, aanvullingen en uitleg van Mirjam, zijn wij met andere ogen gaan kijken naar onze zoon. Wij en school begrijpen zijn wereld zoveel beter nu en kunnen hem veel beter begeleiden.

De video observatie heeft mij inzicht gegeven in de informatieverwerking van mijn leerling, door op de beelden te zien hoe hij mijn instructies verwerkt, kan ik mijn manier van lesgeven beter laten aansluiten bij zijn leermogelijkheden. Ik snap nu waarom hij bepaald gedrag laat zien.