Samentijd

Spelend en in beweging werken aan vertrouwen in de klas

Samentijd is een spelend, praktisch, lichaamsgericht programma op maat. Samentijd leert leerlingen voor elkaar zorgdragen als groep waarbij alle individuen hun lijf ervaren, grenzen voelen en zelfvertrouwen ontwikkelen.

De contactspelletjes creëren een veilige, prettige sfeer waarin iedereen voelt dat hij goed is zoals hij is. Hierdoor worden positieve interacties en de samenwerking tussen leerlingen en leerkracht versterkt. Daarnaast worden er tools aangereikt die in de klas kunnen worden toegepast op momenten dat het nodig is. Zo kunnen conflicten en emotionele buien op een (trauma)sensitieve, speelse manier worden benaderd. Door de non-verbale aanpak is het effect direct en duurzaam.

Doelen van Samentijd

Bij leerlingen die meegedaan hebben met Samentijd zie je:

 • Toename van het zelfvertrouwen en vertrouwen in elkaar
 • In eigen kracht kunnen staan en zich durven afzetten tegen de ander, zonder agressie
 • Weten wie je bent en jezelf durven zijn
 • Kind krijgt meer lichaamsbewustzijn: lekker in je lijf zitten
 • Emotionele veiligheid en verbinding in de klas
 • Meer samenwerken en zorgen voor elkaar
 • Verbetering in de regulatie van emotie en gedrag

Bloei komt op school

Bloei komt op school Sherborne Samentijd geven, het liefst samen met de leerkracht.

 • Het programma kan een vast onderdeel gaan uitmaken van de schoolweek
 • Een fijne investering aan het begin van het nieuwe schooljaar wanneer de groepsvorming start
 • Samentijd kan met de gehele klas worden aangeboden of als extra activiteit voor leerlingen die het nodig hebben.
 • Geschikt voor kleine groepjes leerlingen met een specifiek leerdoel
 • Geschikt om verstoorde interacties, pestgedrag te doorbreken in de groep
 • Bloei heeft Samentijd ingezet op de basisschool in de groepen 1,2, 3 en 4/5.
 • Samentijd is ook mogelijk op het speciaal onderwijs of op behandelgroepen.
 • Geïnspireerd door de behandelvormen Sherborne bewegingspedagogiek en Theraplay. Deze therapievormen hebben hun kracht bewezen in het versterken van lichaamsbewustzijn, zelfbewustzijn, basisveiligheid, onderlinge relaties, en emotieregulering.
Kom op jongen, kom op meid, wie ik, ja jij! Het is samentijd! Spelend en in beweging werken aan vertrouwen in de klas, voor scholen een mooie investering in de sociaal emotionele ontwikkeling. Bloei komt op school Sherborne bewegingspel brengen, zeer geschikt voor de groepen 1 t/m 5. Voor de bovenbouw is Samentijd ook mogelijk!

In de klas

Kijk ook op www.samentijd.nu voor meer informatie of voor het scholen van je eigen onderwijsteam.

Samentijd in beeld

Wat zeggen anderen over Bloei?

Samentijd

Lees wat anderen te zeggen hebben over de hulpverlening van Bloei.

De groep heeft veel baat gehad bij de lessen van Samentijd. Er is een duidelijke opbouw en structuur in de lessen. Aan de hand van pictogrammen weten de kinderen hoe de les gaat verlopen, dit is belangrijk voor jonge kinderen. De groep heeft geleerd om op een positieve manier contact te maken met elkaar en daarmee is een positieve, fijne en veilige sfeer ontstaan in de groep. Er worden veel verschillende activerende werkvormen gebruikt, die de leerkracht ook de rest van het schooljaar eenvoudig kan toepassen in de praktijk, leuk!

De kinderen gaan vriendelijker met elkaar om, ze houden meer rekening met elkaar. Wat mij opviel was dat ze in het begin altijd kozen voor het spel met een maatje, na een tijdje gingen de kinderen steeds vaker op zoek naar het contact met anderen in de groep. Op het plein zie ik minder ruzie en in de klas is er een fijne sfeer. Ik zou Samentijd absoluut aanraden.