Training Trauma Sensitief Onderwijs (TSO)

“Traumasensitief onderwijs is gericht op het vergroten van de veerkracht van alle kinderen. Het helpt alle kinderen om beter om te gaan met stress, waardoor ze beter toekomen aan schoolse taken.”

(Coppens e.a. 2021).

‘Mijn leerling is overprikkeld, hoe krijg ik weer contact?’

‘Steeds aan het ruzie zoeken met anderen, frustrerend!’

‘Zij is zo rustig en stil in de klas, wat gaat er in haar om?’

‘Hij kan zijn aandacht er niet bij houden, hij lijkt niet geïnteresseerd’

In de klas

Bloei helpt leerkrachten en pedagogisch medewerkers kijken naar kinderen om hun gedrag te begrijpen. Samen kijken we niet alleen naar wat er speelt in de groep of wat voor gedrag een kind laat zien, maar staan we vooral stil bij wat een kind heeft meegemaakt.

Soms spelen ingrijpende of traumatische gebeurtenissen een rol in het leven van een kind, zoals een scheiding, verlies van een familielid, armoede, ziekte van een ouder, vluchten uit het land van herkomst, verwaarlozing of mishandeling.

Deze ervaringen zorgen voor (chronische) stress en hebben invloed op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen. De impact die de stress heeft, hangt af van de veerkracht van kinderen en de aanwezigheid van de beschikbaarheid van betrouwbare volwassenen.

“Trauma is not what happens to us, but what we hold inside in the absence of an empathetic witness.” Peter A. Levine

De training Traumasensitief onderwijs geeft inzicht in de betekenis van trauma en reikt concrete handvatten aan om kinderen optimaal te ondersteunen op school. We willen graag dat kinderen zich stabiel en veilig kunnen voelen in hun klas. Kinderen met trauma hebben moeite met zelfregulatie en het vertrouwen op zichzelf en de ander. De sensitiviteit van de leerkracht is dus enorm belangrijk. De behoefte om zich gehoord en gezien te voelen door de leerkracht is groot. Vervolgens zijn kinderen ook beter in staat zich te richten op de schoolse taken en zich open te stellen voor nieuwe ervaringen die hen verder brengen.

Elke rode druppel verf in de witte verfpot, staat symbool voor een positieve, herstellende ervaring die bijdraagt aan de veerkracht van kinderen, waardoor de verf langzaam roze wordt. 

Doelen van de training

Vergroten van kennis van trauma en de effecten ervan, zodat:

  • Leerkrachten het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter herkennen;
  • Leerkrachten het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter begrijpen;
  • Leerkrachten beter met het gedrag van getraumatiseerde kinderen om kunnen gaan;
  • Leerkrachten een actievere rol kunnen spelen bij het herstel van getraumatiseerde kinderen;
  • Leerkrachten steun weten te zoeken en krijgen bij anderen en meer tevreden zijn over hun werk;
  • Kinderen zich veiliger voelen en meer toekomen aan leren.

Opbouw training

De training is ontwikkeld op basis van het boek Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen geschreven door Leony Coppens, Marthe Schneijderberg en Carina van Kregten. Mirjam heeft de train- de trainer opleiding gevolgd, specifiek voor trauma sensitief onderwijs.

De training is opgebouwd in vier modules voor vier dagdelen, of kan worden aangeboden in twee studiedagen.

  • Module 1: Trauma en veerkracht bij kinderen
  • Module 2: Kijken door een traumabril
  • Module 3: Relaties en regulatie
  • Module 4: Samenwerking en zelfzorg & op weg naar een traumasensitief onderwijsklimaat

In de training gaan we aan de slag met casussen, persoonlijke ervaringen uit de praktijk, interactieve filmpjes, hand-outs en ontvang je werkbladen en tools voor in je klas. Het boek geeft hierbij veel ondersteuning en is een aanrader om te gaan lezen.

Na afloop van de training is intervisie mogelijk, of een follow -up met een video observatie in de klas. Aanvullend kan een lessenreeks Samentijd worden aangeboden op school.

Wil je liever eerst kennismaken door een introductie? Een thema-avond of korte workshop voor belangstellenden organiseren? Neem contact met mij op mirjam@bloei.frl

Neem ook een kijkje op

Traumasensitief onderwijs

leonycoppens.nl

Recent heeft er wetenschappelijk onderzoek plaatsgevonden naar de effecten van de training Traumasensitief onderwijs. Informatie over de uitkomsten van dit onderzoek vind je op www.traumasensitiefonderwijs.com. Op deze site vind je ook het HANDBOEK TRAUMASENSITIEF ONDERWIJS.