Bloei helpt jou

door videobeeld en bewegingsspel

Bloei is een pedagogische praktijk voor ouders/verzorgers en kinderen met een kwetsbare gehechtheid en/ of vragen over basisvertrouwen, opvoeding en ontwikkeling.

Door omstandigheden kan het zijn dat je niet meer ziet wat je kind nodig heeft. Bloei helpt bij het op gang brengen van positief contact, samenwerking en het verstevigen van jullie band. Op school helpt Bloei spelend en in beweging aan vertrouwen in de klas.

Wat zeggen anderen?

Lees wat anderen te zeggen hebben over de hulpverlening van Bloei.

Het was elke keer weer een feestje met je! Ik vind het bijzonder, dat er op zo’n leuke, spelenderwijze manier, zoveel inzichten aan vooral de ouders kan worden gegeven. De werkwijze van Mirjam omschrijf ik als zeer positief, professioneel, versterkend, en bovenal met veel (speel)plezier! Wij gaan Mirjam ook missen, en hebben enorm genoten van de Sherborne sessies.

Fijn dat je zo bij ons betrokken was. Fijn, dat er buiten de geplande afspraken ook contact kon zijn, wanneer we dat even nodig hadden. Een dikke afscheidsknuffel vandaag van onze zoon is een duidelijk teken dat hij is gegroeid. Nogmaals dank Mirjam.

Mirjam straalt op een natuurlijke wijze vertrouwen uit naar ouders en kind en heeft als uitgangspunt altijd vertrouwen in ouders dat zij vaak al intuïtief weten wat hun kind nodig heeft. Met haar tot in detail geanalyseerde videobeelden, komt ze samen met ouders en leerkrachten tot ontdekkingen van de onderliggende behoefte van het kind die vervolgens prachtige concrete handvaten geven. 

Ontwikkel je via Bloei

Supervisor (i.o) voor Sherborne samenspel professionals

Bloei draagt bij aan de ontwikkeling van sherborne samenpel begeleiders die in opleiding zijn, door supervisie te geven met videobeeld.

De opleiding Sherborne samenspel wordt aangeboden door Hechter! www.hechter.nu

Hechter! geeft trainingen aan professionals in zorg en onderwijs, op het gebied van trauma en hechting, met als specialisatie lichaamsgericht werk. De trainingen Sherborne Bewegingspedagogiek, Sherborne Samenspel, en Samentijd (variant van Sherborne Samenspel gericht specifiek op het onderwijs) worden door hen verzorgd.

Zij organiseren eveneens studiedagen, workshops, supervisies en coaching op het gebied van lichaamsgericht werken, traumasensitief hulpverlenen/opvoeden/ lesgeven, en andere hechting ondersteunende interventies.

Ben je als Sherborne samenspel begeleider op zoek naar supervisie in het noorden van Nederland, dan ben je welkom in Goutum.

 

Wie werkt met Bloei?

Bloei werkt zelfstandig maar is vaak onderdeel van een behandeling in een gezin.

Door het specialisme video home training, video observatie in de klas en Sherborne Samenspel wordt Bloei vaak ingezet als onderaanbieder in de jeugdwet naast andere behandeling zoals EMDR, PMT, psychologische hulp, relatie- of systeemtherapie.

Als er een zorgbeschikking is afgegeven door de huisarts of vanuit het gebieds- of wijkteam van de gemeente, kan Bloei vergoed worden.

Ik werk hierin samen met hoofdaanbieders MEE Friesland, Inmenz, Speltherapie Friesland, Netwerk Psychologen, Aardema Thuiszorg en KieN.

Training, advies ook hulp kan natuurlijk ook particulier of door scholen worden ingehuurd.

Maak contact met Bloei om je hulpvraag of casus voor te leggen (mail naar mirjam@bloei.frl)

 

Lees wat anderen te zeggen hebben over de samenwerking met Bloei.

Een feestje om mee samen te werken! Iemand die kijkt naar onderliggende behoeften. Ik heb Mirjam leren kennen als een warme, ondersteunde collega die prachtig kan afstemmen in het contact met zowel ouders als kinderen. Binnen KieN heb ik de voorkeur om traumabehandeling hand in hand te laten gaan met een goede ouderbegeleider zoals Mirjam, liefst in de vorm van videohometraining. Dat zij hiernaast ook hechtings bevorderende therapie kan geven middels Sherborne samenspel, zodat de band tussen ouder(s) en kind verbeterd, maakt Mirjam voor mij een zeer waardevolle collega waar ik graag de samenwerking mee zoek.

Wij werken graag samen met praktijk Bloei. Mirjam is deskundig doordat zij binnen het ambulante werkveld veel ervaring heeft opgedaan als pedagoog en videohometrainer. Daarnaast volgt zij de ontwikkelingen binnen haar vakgebied waardoor haar kennis ‘up tot date’ is. Mirjam heeft een open basishouding en is geduldig waardoor zij in staat is om contact te leggen met ouders en hun kinderen. Vanuit dit contact is het mogelijk om de daadwerkelijke hulpvragen te formuleren waaraan gewerkt kan worden (en wordt symptoombestrijding voorkomen). Mirjam begeleidt ouders en kinderen gezamenlijk in het hulpverleningsproces met als doel het creëren van meer inzicht en begrip voor elkaar zodat de thuissituatie verbetert.

De samenwerking met Mirjam verloopt altijd zeer prettig en constructief. Heldere communicatie en het nakomen van duidelijke afspraken kenmerken haar en haar praktijk. Mirjam is deskundig en toegankelijk en sluit prima aan bij cliënten en collega’s. Een waardevolle samenwerkingspartner!

Spontaan, toegankelijk, inlevend en afgestemd op de ander. Zo maar enkele woorden die Mirjam typeren. Ze biedt deskundige hulp en begeleiding. Ze doet dit op een creatieve manier en waar gezinnen concreet, in hun eigen situatie, mee aan de slag kunnen. Dit alles weet Mirjam vanuit de theorie goed te onderbouwen. Mirjam is altijd bereid tot samenwerking met andere betrokken hulpverleners.

Wat je aandacht geeft, bloeit!

Ik ben Mirjam, 40 jaar, moeder van drie kinderen, getrouwd en wonend in Goutum.

Met mijn enthousiasme, deskundigheid en sensitiviteit breng ik graag iets tot bloei.

Contact, vertrouwen, verbinding en plezier zijn voor mij erg belangrijk. Sinds 2004 ben ik werkzaam in de gezinshulpverlening als pedagoog.

Ik geniet van bewustwordingsprocessen waarin ouders, kinderen of professionals ontdekken wat voor hen passend is. Mijn doel is het versterken van hechting, het begeleiden van positieve interactie en het stimuleren van groei en ruimte om tot bloei te komen!

Pedagoog gevestigd in Goutum, nabij Leeuwarden
06-52430338mirjam@bloei.frl

Registraties

Geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Gecertificeerd bij databank Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling (AIT). Dit doe ik door intervisie, supervisie en studiedagen i.v.m kwaliteitsborging. Sinds 2007 gecertificeerd videohometrainer.
Voor meer informatie kijk op www.aitnl.org

Voor Sherborne ben ik gecertificeerd voor: