Tarief- en praktijkinformatie

Tarief en vergoeding

Bloei werkt als onderaanbieder in de jeugdwet en de WMO.

Ik ben geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Als je een zorgbeschikking hebt ontvangen via je huisarts of contactpersoon van de gemeente, kan Bloei vergoed worden. Ik werk hierin samen met hoofdaanbieders Netwerk Psychologen, Aardema Thuiszorg en KieN. Neem contact met mij op voor meer informatie.

Daarnaast kan hulp ook uit een Persoons Gebonden Budget (PGB) worden bekostigd.

Je kunt hulp, training of advies ook particulier inhuren.


Praktijkgegevens

Rekeningnummer (IBAN): NL93 INGB 0701233850  t.n.v.  M.E. Koster – Nobbe

KvK nummer: 64858170


 Registraties

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

https://skjeugd.nl/

Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling