Sherborne in de klas

Gericht op het versterken van positieve interacties en samenwerking onderling.
Geschikt als klassentraining om verstoorde interacties, pestgedrag of negativiteit te doorbreken.
Samentijd is een spelend programma op maat waarbij lichaamsbesef en vertrouwen bij de leerlingen ontstaat. De relatie met de ander en het bewegen in de ruimte wordt bewust ervaren en geoefend.
Resultaat: samentijd leert leerlingen voor elkaar zorgdragen als groep waarbij alle individuen hun lijf ervaren, grenzen voelen en zelfvertrouwen ontwikkelen.

Vanuit Bloei kan Samentijd worden ingezet.