Geef me de vijf

Mensen met autisme (ASS) nemen gefragmenteerd waar; alles wat zij horen, zien, voelen, proeven en ruiken komt als losse details binnen in het hoofd. Hierdoor mist de samenhang en is puzzeltijd nodig om de juiste betekenis te verlenen. Dit heeft gevolgen voor het denken en doen en kan een boel onduidelijkheid geven, met ongewenst gedrag als gevolg.

Colette de Bruijn ontwikkelde ‘Geef me de 5’. In 2007 en 2009 ben ik door haar geschoold in deze methodiek. Sindsdien ben ik enthousiast over de praktische en toepasbare werkwijze van duidelijkheid geven op de 5. Ik heb ervaren met behulp van de bekende puzzel ‘WIE, WAT, HOE, WAAR en WANNEER’ , dat er voor de persoon met ASS houvast gecreëerd wordt. Door steeds samenhang aan te brengen en te ondertitelen wat er gebeurt, komt er rust in het hoofd.

De methodiek geeft antwoord op de vraag: hoe om te gaan met de ASS?

Het uitgangspunt is altijd dat gedrag geen onwil is maar onmacht. Door samen te werken aan de oorzaak van het (probleem) gedrag wordt er gebouwd aan ontwikkeling en het tot bloei brengen. Dit kan houvast, structuur of duidelijke autisme communicatie betekenen.

Bloei geeft ondersteuning met de Geef me de 5 methodiek, bijvoorbeeld:

  1. Psycho-educatie, ouders en kinderen ontvangen uitleg over ASS. Dit kan ook met video beelden.
  2. Opvoedondersteuning bij ASS in je gezin. Werken aan autisme communicatie en interactie tussen de gezinsleden.
  3. ASS in de Klas, meekijken met de leerkracht naar wat de leerling met ASS nodig heeft.
  4. Begeleiding aan kinderen en jongeren met ASS (ondersteuning bij het oefenen van het plannen en organiseren van taken, huiswerk en aanleren van sociale vaardigheden)

Voor meer informatie over de methodiek kijk op www.geefmede5.nl