ASS in de klas 12 tips voor leerkrachten

 1. Werk nauw samen met de ouders: zij kennen hun kind het beste.
 2. Geef vertrouwen aan het kind en kijk naar wat wel goed gaat in de klas of wanneer het wel goed gaat
 3. Investeer in het contact, door eerst te observeren en te luisteren naar wat het kind je vertelt
 4. Stem afspraken en communicatie over ASS af met je duo collega zodat eenduidigheid ontstaat
 5. Benoem wat er gebeurt in de klas en kondig veranderingen duidelijk aan
 6. In de taak komen lukt door het Wat, Wie, Waar, Wanneer en Hoe duidelijk te ondertitelen
 7. Geef kinderen denktijd om je instructie te verwerken: kijk goed of het kind al een volgende stap kan maken, let op de lichaamstaal
 8. Spreek een prikkelarme werkplek af met het kind bij taken of toetsen die extra concentratie vragen
 9. Bied rustmomenten aan om een vol hoofd te laten zakken, spreek samen met je leerling af wat hem of haar helpt
 10. Heb begrip voor over- of onder gevoeligheid op de zintuigen, ontdek met ouders waar je rekening mee moet houden in de klas
 11. Ondersteun je communicatie door visueel te maken wat je duidelijk wilt maken (pictogrammen, schema’s, tekening, foto)
 12. Zeg wat je doet en doe wat je zegt! Voorspelbaarheid geeft houvast

Wil je meer weten over ASS in de klas of ben je benieuwd naar een spreekbeurt over ASS, informeer bij Bloei