Video Home Training

Wat is Video Home Training (VHT) ?
 • Een vorm van professionele hulpverlening voor gezinnen met problemen of vragen in de opvoeding.
 • Een visuele methodiek gericht op het contact en de basiscommunicatie tussen ouder en kind.
 • Uitgangspunt is: iedereen wil het ‘goed’ hebben met elkaar, de nadruk ligt op geslaagde contactmomenten.
 • Goed afgestemd contact is de basis voor de ontwikkeling van je kind.
 • Wat je aandacht geeft, bloeit!
Wat levert het jou en je gezin op?
 • VHT laat zien hoe ouders en kinderen met elkaar omgaan: verbaal en non-verbaal. Door analyse van korte video-opnames van de alledaagse omgang thuis, wordt zichtbaar wat goed loopt in de communicatie en wat verbeterd kan worden.
 • VHT helpt begrijpen wat er in je kind omgaat en hoe je als ouder reageert. De video-opname worden samen met de ouders besproken en geanalyseerd, met als doel de ouders helder zicht te geven op het functioneren en de behoeftes van je kind. In de vervolg video-opname(s) krijgen ouders letterlijk en figuurlijk de ontwikkeling van hun kinderen ‘in beeld’. Een belangrijk aspect daarbij is dat het genieten van de interactie ook weer op gang komt.
 • Ouders ontdekken op beeld wat zij goed doen en vooral hoe zij dat doen (bewustwording). Hierdoor zijn de ouders (weer) beter in staat hun kind op een positieve manier te ondersteunen bij zijn ontwikkeling.
 • Ouders werken actief aan hun afstemming op wat hun kind nodig heeft en geven positief leiding  (vaardigheden).
 • De ervaring wijst uit dat de meeste ouders bij het terugkijken van de beelden, zelf goed kunnen zien wat hun kind nodig heeft en vervolgens kunnen formuleren hoe zij hun eigen handelen kunnen afstemmen op de behoeftes van hun kind(eren). In overleg lukt het om vervolgens concreet te formuleren hoe je je kinderen de stimulans, steun en leiding kan gaan geven, die nodig is.
MIjn uitgangspunten als videohometrainer:
 • Ik geef vertrouwen dat je je kind goed (kunt) aanvoelen.
 • Ouders weten zelf intuïtief vaak al wat hun kind nodig heeft.
 • Het beste advies, is wat de ouder zichzelf kan geven.
 • De basiscommunicatie is per moment afgestemd tussen mij en de ouder.
 • Ik ben gecertificeerd bij databank AIT en onderhoud dit certificaat door intervisie, supervisie en studiedagen i.v.m kwaliteitsborging.
Wanneer kun je videohometraining inzetten? Alle opvoedingsvragen zijn geschikt, een aantal voorbeelden:
 • Mijn kind luistert niet naar me, hoe krijg ik dat zover?
 • Hoe komen mijn man en ik meer op 1 lijn?
 • Hoe krijg ik meer zelfvertrouwen als moeder/vader?
 • Hoe zorg ik dat mijn kinderen onderling minder ruzie hebben?
 • Mijn kind speelt niet goed, hoe kan ik hem stimuleren?
 • Aan tafel gooit mijn kind met eten, ik wil dit niet langer!
 • Hoe herken ik de  ASS/ ADHD/ NLD bij mijn kind en hoe begeleid ik hem/haar?
 • Ik heb last van woede buien door stress, ik wil dit niet meer afreageren op mijn kinderen!
 • Hoe geef ik elk kind positief aandacht, ik heb er drie, waarvan twee met een beperking!?
 • Waarom gedraagt mijn dwarse puber zich zo?
 • Ik begrijp het gedrag van mijn kind niet, hoort dit bij de ontwikkelingsfase?
 • Na de scheiding werken mijn regels thuis niet meer, en nu?
 • Ik wil mijn kind beter begrijpen, hij heeft driftbuien, waarom?
Werkwijze van VHT bij Bloei
 1. Kennismaking en intake bij jou thuis – we omschrijven samen jullie hulpvraag.
 2. De ene week kom ik een opname maken in je thuissituatie van een alledaags contactmoment, de andere week is de nabespreking van de beelden.
 3. De doelen van de VHT bepalen we samen n.a.v het 1e beeld, wat is voor jou haalbaar? Wanneer ben je tevreden?
 4. Een traject van  3 – 5 opnames VHT is meestal voldoende.

Bij Bloei is uitbreiding van VHT mogelijk door een video observatie op school of op de kinderopvang, waardoor zichtbaar wordt wat je kind vraagt van de leerkracht of pedagogisch medewerker. Door beelden samen te bespreken met de andere opvoeders die nauw zijn betrokken bij je kind, ontstaat er een goede afstemming en samenwerking.

Videohometraining werkt, want:
 • Kortdurende, effectieve, kortdurende methodiek met ontdekkingen die voor jou werken.
 • Preventief, biedt het gezin kansen en een positieve ervaring om zelf verder te kunnen.
 • Het kan ingezet worden naast andere vragen die ook prioriteit hebben zoals schuldhulpverlening of participatievragen.
 • Evidence based hulpverleningsmethodiek.

De kwaliteitsbewaking van de methodiek gebeurt door het A.I.T. Ik ben sinds 2007 gecertificeerd videohometrainer.

Voor meer informatie kijk op www.aitnl.org